بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۴

۱۲ درس از نلسون ماندلا برای رهبران کسب و کار

«از خداوند سوال کردم که چگونه زندگی کنم؟ ندا آمد که بی آنکه تاسفی بحال گذشته‌ات بخوری آن را در آغوش بکش و بپذیرش. با اعتماد و باوری راسخ حال…

اشتراک مطلب:

چگونه دیگران را شیفته خود کنیم؟

کتاب با پاراگرافی از سارا برنهارت شروع شده است که می‌گوید: “برای رسیدن به اوج موفقیت حتماً باید این توانایی را داشته باشید، توانایی‌ای که از همه چیز و هیچ…

اشتراک مطلب: