کودکان کارآفرین با ایده های بزرگ !

Print Friendly, PDF & Email

به عنوان یک کارآفرین ، خیلی سخت است دقیقاً همان چیزی را که شما به بزرگسالان آموزش میدهید از بچه ها بخواهید . اما آموختن به کودکان بهترین راه برای آموزش آنها به عنوان کارآفرین در جوانی میباشد.

در مطلب ذیل که برگرفته از کتاب کودکان کارآفرین با ایده های بزرگ است به کودکان بین سنین ۶ تا ۱۲ سال اصول درگیر شدن در کسب وکار ، دامن زدن به حس کنجکاوی آنها ، روش های خلاقیت و در نهایت مدیریت و سرمایه گذاری آموزش داده میشود.

اغلب میگویند هرگز دیر نمیشود اما ما میگوئیم الان هم خیلی زود نیست!!

۱-      به بچه ها اجازه دهید در فضایی توفان مغزی برپا کنند: بسیاری از محصولات بزرگ امروزی از ایده های ابتدایی شکل گرفته اند. از والدینی نباشید که کودکان خود را محدود میکنند  به بچه ها اجازه دهید افکار بزرگی داشته باشند.

۲-      مربی آنها در رسیدن به هدفشات باشید:ممکن است آنها رویاها و ایده های بزرگی داشته باشند به آنها کمک کنید بتوانند آنچه را میخواهند از طریق ترسیم آن بروی کاغذ با خودکار یا قلم به آن برسند.

۳-      مهم تر از حمایت از موفقیت های آنها ، تغییر مسیر شکست هایشان  به دیدن فرصت های جدید: کارآفرینان متفاوت فکر میکنند.به آنها یاد دهید در زمان شکست بتوانند چشمان خود را باز کنند و از فرصتهای بوجود آمده استفاده کنند.

۴-      به آنها یاد دهید یک طرح تجاری تهیه کنند:به کودک کارآفرین خود یاد دهید اولین طرح تجاریش رو هرچقدر هم ساده ولی شروع به نوشتن نماید.(مراحل آماده سازی یک طرح تجاری را  به زودی در همین سایت بخوانید) مهم یادگیری ساختار طرح تجاری است.

۵-      بروی طرح او سرمایه گذاری کنید:از استارت آپ ؛ رویا ، یا هرچیزی که اسمش را میگذارید با سرمایه گداری کردن حمایت کنید.اما هرگز به او پول ندهید بلکه پول را برای کارهایی که میتواند به کودکتان کمک کند هرینه نمایید (مثلا برای او دوچرحه و یا ابزار کار تهیه کنید).سپس محصول یا سرویس او را همانند یک مشتری بررسی کرده و نظر دهید.

اشتراک مطلب: