۱۵ عادت موفق مدیران کسب و کار

Print Friendly, PDF & Email

اگر میخواهید کسب و کارتان را به بهترین شکل مدیریت کنید میتوانید با بهره گیری از تجربیات رهبران بزرگ کسب و کار به آنها جامه عمل بپوشانید.

۱- در مصاحبه استخدامی افراد به سوابق کاری آنان توجه کنید و به خاطر داشته باشید کارمند موفق کارنامه ای پربار به همراه دارد.

۲- انعطاف پذیر باشید.

۳- بدون توهین به عقاید دیگران، با آنها مخالفت کنید.

۴- سر قول خود بمانید.

۵- در موقعیت های بحرانی برخود مسلط باشید و نگذارید زیردستان از اضطراب شما آگاه شوند.

۶- برای حرف زدن، زیباترین و خوش آهنگ ترین الفاظ را انتخاب کنید.

۷- خطر پذیر باشید.

۸- نحوه استفاده از نرم افزارهای مرتبط با کار خود را بیاموزید.

۹- برای ثبت ایده های درخشانی که ناگهان به ذهن می رسند، همیشه یک قلم و کاغذ به همراه داشته باشید.

۱۰- کتابخانه اداره یا سازمان خود را به روز کنید و اسامی کتاب هایی را که اضافه می شود به صورت فهرست چاپی شده در اختیار کارمندان قرار دهید.

۱۱- مطمئن شوید ابراز رضایت شغلی افراد به سبب ترس از توبیخ مسئولین و سرپرستان نیست.

۱۲- به واسطه مدیر بودن خود، از دیگران توقع بیجا نداشته باشید.

۱۳- در اولین فرصت در خاتمه دادن به مشاجرات و کدورت هایی که بین کارمندان پیش می آید، حکمیت کنید و برقرار کننده صلح و آشتی باشید.

۱۴- نکات جالب و پندآموز کتاب هایی را که می خوانید، در دفتری یادداشت کنید و در موارد مناسب آنها را به کار ببندید.

۱۵- از انحصاری کردن خدمات رفاهی سازمان پرهیز کنید و اجازه دهید همه سطوح از این خدمات بهره مند شوند.

اشتراک مطلب:

Cheap Yeezy Boost 350 V2 Yecheil The Pisanis are a hockey family as well. Blair/John Nolen intersection: This project is for replacing pavement, curb, gutter, and sidewalk at the intersection of Blair Street and John Nolen Drive. To 6., and amending Section 28.185(7)(b) of the Madison General Ordinances to add a Demolition and Removal standard requiring the Plan Commission to consider the proposed impact of a building relocation on city terrace trees.Cheap Yeezy Boost 350 V2 Sizing Madison residents may also bring their Christmas trees to one of the Streets Division drop off sites. During the deliberations, Nawaz said that an irreversible process of elimination of militants had started. Roof, plumbing, structural, HVAC). He promises that Sony will continue to innovate with the new system allowing fans to enjoy unique experiences.. A key component of our strategic plan is to significantly increase our number of exceptional graduate students, and our commitment to world class research. Pizza Hut is also very popular, and is Adidas Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint in the "fine dining" category.