اگر میخواهید در کارتان موفق باشید …

Print Friendly, PDF & Email

۱٫     کارها را ساده کنید. تعداد مراحل انجام کار را کاهش دهید.

۲٫     کارهای کمتر اما مهم تر را انجام دهید تا راندمان کارتان افزایش پیدا کند.

۳٫  کارهایی را بر عهده بگیرید که آنها را بهتر انجام می دهید. این کارها برای شما آسان تر است و آنها را سریع تر انجام می دهید.

۴٫  تا جایی که امکان دارد از مواد آماده موجود در بازار استفاده کنید. مؤسساتی که تخصصی کار می کنند کارها را سریع تر و ارزان تر انجام می دهند.

۵٫     همیشه قبل از شروع کارها لیستی از آنها تهیه کنید و ابتدا در مورد کارهایی که لازم نیست انجام دهید تصمیم گیری کنید.

۶٫  اگر می خواهید کاری که به دیگران محول می کنید به خوبی انجام شود ، مقداری از وقتتان را صرف این کنید که  کار مورد نظر را برای کسی که قرار است آن را انجام دهد به روشنی تشریح کنید.

۷٫  برای انجام تمام کارهای مهم خود مهلت تعیین کنید. این کار به عنوان یک نظام تسریع عمل می کند و موجب عملکرد عالی می شود.

۸٫  فکر کردن از آینده به گذشته را تمرین کنید . موقعیت خود را در پنج سال بعد در ذهن مجسم کرده و از آن دیدگاه  به مسیر پشت سر خود نگاه کنید.

۹٫    هنگامی که از دیگران می خواهید کارهایی را برایتان انجام دهند ، آنها را اولویت بندی کنید.

۱۰٫ اجازه ندهید دیگران کاری را که به آنها واگذار کرده اید دوباره به خودتان محول کنند.

۱۱٫ به جای انجام کارهای مختلف می توانید با واگذار کردن کارها به طور شفاف به دیگران و کنترل چگونگی انجام آنها بازده کار را چند برابر کنید.

۱۲٫ هر کاری را که سایرین می توانند از عهده انجام آن برآیند، به آنها واگذار کنید.

۱۳٫ اگر کسی می تواند کاری را با کیفیتی معادل ۷۰% کیفیت کار شما انجام دهد کار را به او بسپارید.

۱۴٫ در حین کار مرتباً برای جلوگیری از خستگی جسمی و ذهنی، از جا برخیزید، چند حرکت کششی انجام دهید و کمی راه بروید.

۱۵٫  زیادی سخت نگیرید گاهی هم لازم است دست از کار بکشید و از سکوت لذت ببرید.

اشتراک مطلب: