ایده های تبلیغاتی

با سلام

با توجه به اهمیت تبلیغات تصویری به خاطر انتقال بهتر مفاهیم در کمترین زمان ممکن به ببیننده در این پست میخوام یک سری عکس تبلیغاتی از شرکت های بزرگ قرار بدم.

 

30 Advertising Best of 2013 ( www.rezagraphic.ir ) (2) 30 Advertising Best of 2013 ( www.rezagraphic.ir ) (4) 30 Advertising Best of 2013 ( www.rezagraphic.ir ) (8) 30 Advertising Best of 2013 ( www.rezagraphic.ir ) (9) 30 Advertising Best of 2013 ( www.rezagraphic.ir ) (12) 30 Advertising Best of 2013 ( www.rezagraphic.ir ) (13) 30 Advertising Best of 2013 ( www.rezagraphic.ir ) (16) 30 Advertising Best of 2013 ( www.rezagraphic.ir ) (18) 30 Advertising Best of 2013 ( www.rezagraphic.ir ) (20) 30 Advertising Best of 2013 ( www.rezagraphic.ir ) (22) 30 Advertising Best of 2013 ( www.rezagraphic.ir ) (29)

 

منبع :رضا گرافیک