توانمندسازی کارکنان بانک در تحقق بانکداری الکترونیک

Print Friendly, PDF & Email

چکیده

   از آنجا که منابع انسانی باارزش‌ترین عوامل و مهمترین سرمایه اساسی هر بانک به شمار می‌آید، یکی از مؤثرترین راهکارهای دستیابی به اهداف در شرایط رقابت شدید بانکها ، توانمندتر کردن کارکنان بانک است.آنچه که در توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که توانمندکردن کارکنان تنها با آموزش های تخصصی وفنی کارکنان حاصل نمی شود، بلکه باید از راههای گوناگون به توسعه آموزش کارکنان پرداخت و دستیابی به این مهم، جز با اعمال برنامه‌های دقیق و راهبردی، ودر حیطه مدیریت منابع انسانی بانکها، امکان‌پذیر نخواهد بود.

انسجام در برنامه‌های توسعه منابع انسانی نیاز به توسعه برنامه‌های توانمندسازی کارکنان داردکه مدیریت منابع انسانی در بانک ها نقش بسزایی در تلفیق ، یکسان کردن وهماهنگی این برنامه‌ها برای ارائه الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان ایفا می‌کند. به منظور دستیابی به این هدف و کمک به مدیران وبرنامه ریزان آموزشی در منابع انسانی بانک ، در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی توانمندسازی،  شیوه های توانمندسازی کارکنان در جهت تحقق اهداف وبانکداری الکترونیک در بانک،راهکارهای ارائه گردد .
 
بانکداری الکترونیک
با پدیدارشدن کسب وکار الکترونیک وبانکداری الکترونیکی یکی از نتایج عمده گسترش این فناوری در عرصه اقتصاد است.تعریف بانکداری الکترونیک،استفاده بانکها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی،کنترل و انجام تراکنش بر روی حسابهای بانکی خود می باشد .جهت تحقق بانکداری الکترونیکی نیاز به زیر ساختهایی است که یکی از مهمترین آنها نیروی انسانی می باشد. با پیشرفت تکنولوژی ، لزوم استفاده از بانکداری الکترونیکی بیش از پیش احساس شد.بانکداری الکترونیک ،عبارت است ازفراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و سایرشعب وبین بانکی در سراسر دنیا وارائه امکانات الکترونیکی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که  با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک ، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانالهای ارتباطِی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. خدمات بانکداری الکترونیک سه خطی که لی(۲۰۰۲)معتقد بود مشتریان بانکها قادر به دریافت خدمات بانکداری می باشند عبارتند از:
۱-اطلاع رسانی:این سطح ابتدایی ترین سطح خدمات بانکداری و الکترونیک است.
در این سطح ،بانک،اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شضبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.
۲-تعاملی:این سطح از خدمات بانکداری الکترونیک امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد.ریسک این سطح درخدمات بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و به ابزارهای مناسبی برای کنترل دسترسی کاربران به شبکه بانک نیاز دارد.
۳-تراکنشی: در این سطح،مشتری قادر است با استفاده از یک سیستم امنیتی کنترل شده فعالیتهای از قبیل صدور چک،انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.این سطح از خدمات بانکداری از بالاترین سطح ریسک برقرار است.
ویژگی ها خاص بانکداری الکترونیک عبارتند از:
.تراکنشی(مثل:انجام یک تراکنش مالی مثل انتقال حساب به حساب ،پرداخت قبض،انتقال سیستمی،درخواست وام یا یک حساب جدید و غیره…)-.ارائه و پرداخت قبوض الکترونیکی-.انتقال پول بین حساب جاری و پس انداز خود فرد یا به حساب مشتری دیگر-.خرید و فروش اوراق سرمایه گذاری
.غیر تراکنشی(مثل صورتحساب آنلاین و گفتگو)
.صورتحساب های بانکی-.پشتیبانی از مدیریت مالی شخص-.انجام عملیات انتقال وجه بین بانکی
شاخه های بانکداری الکترونیک
بانکداری اینترنتی ، بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری های مرتبط با آن ، بانکداری تلفنی ، بانکداری مبتنی بر نمابر ، بانکداری مبتنی بر دستگاه های خود پرداز ، بانکداری مبتنی بر پایانه های فروش ، بانکداری مبتنی بر شعبه های الکترونیکی ، بانکداری مبتنی بردستگاه های کارتخوان
مزایای بانکداری الکترونیک
۱-امکان دسترسی مشتریان به دریافت خدمات بانکی بدون حضور فیزیکی یا ارتباطات ایمن
۲-استفاده از اینترنت برای ارائه عملیات و سرویس های بانکی و اعمال تغییرات انواع حسابهای مشتری
۳-ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتری
ان از طریق کانال های ارتباطی متقابل الکترونیک
رابطه بین توانمندسازی و تحقق بانکداری الکترونیک
در عصر ارتباطات با توجه به پیشرفت تکنولوژی ، استفاده از اینترنت در کارهای روزمره ، ارتباطات آنلاین، خدمات بانکداری اینترنتی ، موبایل بانکها وغیره ، بانکها شدید نیاز به استفاده از این ابزارها در کارهای روزانه خود در مسیر رقابت ، بازاریابی و ارائه خدمات هرچه بهتر به مشتریان می باشند.به همین دلیل استفاده از این زیر ساختها نیاز به نیروی متخصص وزبده در جهت تحقق بانکداری الکترونیک دارد.با توجه به اینکه بکارگیری این ابزار ها مختصه یک سطح نمی باشد ودر تمام سطوح مورد استفاده قرار می گیرد ، تمامی کارکنان نیاز به آموزش ویادگیری این نوع ابزارهای اعم از سخت افزای ونرم افزاری می باشد.توانمندسازی کارکنان بانک باعث می شود که یادگیری آنها آسان تر وسریعتر صورت بگیرد .با توانمند شدن کارکنان بانک ، اجرای بانکداری الکترونیک سریعتر ،دقیق تر و مطمن تر صورت می گیرد تا هم اهداف بانک تحقق پیدا کند وهم رضایت مشتریان جلب شود.
 
 نتیجه گیری
توانمندسازی باید از زاویه های مختلفی بررسی شود.بانکها بایدبا مفهوم توانمندسازی کاملا آشنا باشند تا بتوانند در جهت تحقق اهداف بانک ، اجرایی درست برنامه های خود وتوانمند کردن کارکنان پیش بروند.بیشتر مدیران بانک تصور میکنند که با مفهوم توانمندسازی آشنا هستند در حالی که تنها مدیران محدودی با مفهوم وکاربرد آن آشنایی دارند. با پیشرفت تکنولوژی واستفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیک نیاز به توانمندسازی کارکنان بیش ازپیش احساس می شود. با توانمندسازی کارکنان ،مدیران میتوانند با تفویض اختیار به کارکنان توانمند کارهای روزمره را به آنها واگذار نمایند.کارکنان توانمند با اجرای صحیح برنامه ها واهداف بانک واستفاده از ابزارهای الکترونیکی کمک زیادی به مدیران بانکها می نمایند.به شرطی که مدیران بانک اهداف وبرنامه هارا برای کارکنان به صورت واضح بیان کرده باشندو ابزارهای موردنیاز جهت تصمیم گیری همانند : اطلاعات و منابع در اختیار کارکنان قراربدهند،تا مدیران بتوانند به کارهای اساسی ومهم تر در جهت تحقق اهداف بانک ،رقابت،بازاریابی وغیره بپردازند.
با اجرایی فرایند توانمندسازی و آموزش کارکنان ،دستیابی به اهداف بانک آسان تر صورت می گیرد.توانمندسازی به معنی دادن قدرت به کارکنان نیست بلکه کارکنان به وسیله دانش وانگیزه خود قدرتمند می شوند و در واقع توانمندسازی استفاده از این قدرت در جهت تحقق اهداف می باشد.توانمند کردن کارکنان یعنی بکارگیری ظرفیت مضاعف ، اجرای صحیح برنامه ها وبکارگیری ابزارهای پیشرفته در بانکداری می باشد .بانکها در جهت توانمندسازی کارکنان خود باید اقدامات زیر را انجام دهند .مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها ودادن اعتماد به نفس به آنها ، شناسایی موانع وعوامل ایجاد این موانع وحف آنها، ایجاد فرصتهای یادگیری و ارتقا کارکنان، برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت به صورت مستمر، آموزش وتفویض اختیار ، ایجاد انگیزه کاری ، فراهم آوردن ابزارها وتجهیزات اداری مناسب برای کارکنان ،توجه به آراستگی محیط کار،اجرای نظام پیشنهادات،غنی سازی شغلی،ایجاد صمیمیت و رفاقت بین کارکنان، ارزیابی عملکرد کارکنان، برقراری ارتباط با مدیران عالی بانک، تشویق واعطای پاداش به کارکنان شایسته، دادن پست های تخصصی به افراد توانمندتر.

مولف: آقای خلیل رفیعی کیا دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی

اشتراک مطلب:

Cheap Yeezy Boost 350 V2 Yecheil The Pisanis are a hockey family as well. Blair/John Nolen intersection: This project is for replacing pavement, curb, gutter, and sidewalk at the intersection of Blair Street and John Nolen Drive. To 6., and amending Section 28.185(7)(b) of the Madison General Ordinances to add a Demolition and Removal standard requiring the Plan Commission to consider the proposed impact of a building relocation on city terrace trees.Cheap Yeezy Boost 350 V2 Sizing Madison residents may also bring their Christmas trees to one of the Streets Division drop off sites. During the deliberations, Nawaz said that an irreversible process of elimination of militants had started. Roof, plumbing, structural, HVAC). He promises that Sony will continue to innovate with the new system allowing fans to enjoy unique experiences.. A key component of our strategic plan is to significantly increase our number of exceptional graduate students, and our commitment to world class research. Pizza Hut is also very popular, and is Adidas Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint in the "fine dining" category.