اوژن استوار : بینش های کلّی در زمینه کار و کسب ثروت | آکادمی مجازی بازاریابی،مرجع بازاریابی نوین

اوژن استوار : بینش های کلّی در زمینه کار و کسب ثروت

Print Friendly, PDF & Email

بینش های کلّی در زمینه کار و کسب ثروت :
ozhan ostovarیکی از مسائل مهمی که هم در جایگاه کارمند و هم در جایگاه کارفرما باید به آن توجه شود موضوع اخلاق در کار است. توجّه به این مسئله از اهمیّت بالایی برخوردار است و حتی عدم توجه دقیق به آن می تواند مشکلات زیادی را در زندگی کاری و شخصی افراد به وجود آورد. بینش نسبت به کار برای هر فرد با توجه به هدف اصلی او از زندگی و جایگاه مادّیّات در زندگی شخصی و خانوادگی اش متفاوت خواهد بود. باید بین هدف و راه رسیدن به آن تفاوت قائل شد و اجازه نداد که به دست آوردن آنچه وسیله ای بیش نیست جای هدف را در زندگی بگیرد. برای مثال کسب درآمد وسیله ای برای گذراندن زندگی روزانه، ترقّی مالی خانواده، خدمت به جامعه و … است ولی شایسته ی شأن انسان نیست که کسب درآمد را هدف نهایی زندگی خویش قرار دهد.

نکتۀ مهمّ دیگر این که هدف وسیله را توجیه نمی کند بدین معنی که یک هدف هر قدر مفید و شکوهمند باشد و یا برای زندگی فرد و خانواده ضروری شناخته شود، رسیدن به آن از هر راهی درست نخواهد بود. متأسّفانه در عصر حاضر برخی از صاحبان مشاغل تحت تأثیر فشارهای اجتماعی این نکتۀ مهم و اساسی را نادیده گرفته اند، رسیدن به اهداف خود را به هر وسیله و طریقی صحیح می دانند!

بینش های لازم برای شروع کار به عنوان کارمند :

اگر به عنوان یک کارمند برای شرکت و یا فردی کار می کنید علاوه بر دانش، تخصص و تجربه کاری باید بینش هایی را نیز مدّ نظر داشته باشید. در غیر این صورت نتیجه مساعدی در پیشرفت کار به وجود نمی آید. هر فردی که به عنوان کارمند کار می کند باید در نهایت صداقت و امانت کار را انجام دهد. اسرار کاری کارفرما را در نزد افراد دیگر مطرح نکند و به طور کل انضباط کاری را مد نظر داشته باشد. همچنین باید صادقانه کار را انجام دهد و در راه پیشرفت کار و بهبود وضعیت کاری کارفرما نهایت سعی و کوشش را بنماید.

از انجام کارهای شخصی در حین کار بپرهیزد و آنها را به بعد از ساعات کاری موکول کند. به قوانین کاری کارفرما احترام بگذارد و هر کجا نیز می تواند خلاقیت ها و ایده های جدید خود را به عنوان پیشنهاد به کارفرما ارائه دهد تا باعث پیشرفت کار و مجموعه شود.

در واقع یک کارمند باید به گونه ای کار کند که تصور نماید کار متعلق به خودش است. پیشرفت کل مجموعه را همانند پیشرفت خود بداند و صادقانه، با جدیّت، وفادارانه و خالصانه در پیشرفت کار و مجموعه ای که در آن کار می کند بکوشد. کارفرما نیز با مشاهده تلاش کارمندان خود به خلوص آنها در کار پی می برد و چه بسا مایل باشدحقوق، مزایا و تسهیلات بیشتری را به کارمندان اختصاص دهد.

بینش های لازم برای کار به عنوان کارفرما:

اگر کاری را شروع کردید که خودتان کارفرمای آن هستید باید مواردی را در ارتباط با کارمندان خود مد نظر داشته باشید. رعایت قوانین مملکتی مانند پرداخت حقوق قانونی، بیمه کردن کارمندان، رعایت مدّت زمان قانونی کار در هفته، مرخصی و … از جمله حداقل هایی است که هر کارفرما باید رعایت کند. پیشنهاد می شود جهت ایجاد انگیزش بیشتر در کارمندان آنها را در سود خود سهیم سازید. در این حالت کارمند با انگیزه و علاقه ی بیشتری کار را پیش خواهد گرفت.

این مطلب ادامه دارد …

نویسنده: اوژن استوار

از نظرات و ایمیل های محبت آمیز دوستان در رابطه با مقاله ی پیشین سپاسگزارم، جهت اطلاع از مقالات جدید می توانید عضو خبرنامه ” آکادمی مجازی بازاریابی” شوید.

اشتراک مطلب: