چگونه فروش موفقی داشته باشیم

Print Friendly, PDF & Email

برای اینکه شما در کارتان موفق باشید باید یکسری اصول تعریف شده را رعایت کنید.برخی از این اصول بارها و بارها تجربه شده  و نتایج موفقی داشته اند در ذیل ۱۵ مورد که فروشنده یا تیم فروش باید رعایت کند آورده شده است.

ایجاد اعتماد در ارتباط با مشتری کلید موفقیت است!

 • هر مشتری به نوبه خود اهمیت دارد و اگر احساس خاص بودن به او بدهید می توانید براحتی با او کنار بیایید.
 • هنگام فروش باید با مشتری ارتباط برقرار کنید.
 • از تجارب قبلی فروش های موفق تان استفاده کنید.
 • بهترین روابط شما با مشتریانی است که به خاطر آنها ریسک کرده اید.
 • برای جلب اعتماد مشتری باید روی صداقت خود سرمایه گذاری کنید.
 • ایجاد اعتماد در ارتباط با مشتری کلید موفقیت است.
 • برای ایجاد اعتماد به دقت به خواسته هایش گوش کنید سپس محصول یا خدمتی که برای او مناسب تر است معرفی نمایید.
 • اگر قصد موفق شدن دارید هیچگاه تسلیم نشوید.
 • در زمان فروش  نظر مشتری را جویا شوید.
 • برای تغییر ذهنیت مشتری باید اول بدانید در ذهن او چه میگذرد پس با دقت به حرفهای او گوش کنید.
 • هنگام فروش یک محصول و یا خدمت انتظار شنیدن جواب نه را داشته باشید.
 • بروی بسته بندی محصولات خود بسیار دقت کنید چون ویترین کار شما خواهد بود.
 • بروی مطلوب تر شدن نحوه و شکل عرضه خدمات وقت بگذارید.
 • این باور را داشته باشید که بهترین محصول یا خدمت را عرضه میکنید.
 • اگر پرسنل فروش دارید روزانه قبل از شروع کار چند دقیقه جهت تبادل تجارب موفق فروش آنها وقت بگذارید.

و در انتها خواستن توانستن است…

علی حاجی زاده کارشناس ارشد بازاریابی

اشتراک مطلب: