آرشیو تگ: آزمون مدیریت

آزمون مدیریت و رهبری کسب و کار

تفاوت مدیریت و رهبری در کسب و کار، موضوعی است که بارها به آن پرداخته‌ام. دنیای تجارت هم به مدیران توانمند و هم رهبران فرهمند و کاریزماتیک نیازمند است. در…

اشتراک مطلب: