آرشیو تگ: آموزه های کسب و کار

۱۲ درس از نلسون ماندلا برای رهبران کسب و کار

«از خداوند سوال کردم که چگونه زندگی کنم؟ ندا آمد که بی آنکه تاسفی بحال گذشته‌ات بخوری آن را در آغوش بکش و بپذیرش. با اعتماد و باوری راسخ حال…

اشتراک مطلب: