آرشیو تگ: آکادمی بازاریابی

چرا فرآیندهای بازاریابی شما ناکارآمد است؟

7 مدیر از هر 10 مدیر بازاریابی معتقدند سازمان آنها از قابلیت‌های تحلیلی پیشرفته برخوردار نیست. بنابراین این سازمان‌ها از مفهوم بازاریابی و فروش و حتی نحوه برنامه‌ریزی برای کسب…