آرشیو تگ: آکادمی مجازی

اگر میخواهید در كارتان موفق باشید …

1.     كارها را ساده كنید. تعداد مراحل انجام كار را كاهش دهید. 2.     كارهای كمتر اما مهم تر را انجام دهید تا راندمان كارتان افزایش پیدا كند. 3.  كارهایی را بر عهده بگیرید…

time_management

تاثیر مدیریت زمان در برآورده کردن انتظارات

پیش از آنکه شروع به مدیریت زمان بکنید، باید بدانید که زمان چیست. فرهنگ لغت، زمان را این طور تعریف می‌کند: «زمان، نقطه یا دوره‌ای است که رویدادها اتفاق می‌افتند.»…