اصل پیتر | آکادمی مجازی بازاریابی،مرجع بازاریابی نوین

آرشیو تگ: اصل پیتر

شکست به معنای پایان دنیا نیست!

یکی از نخستین آزمون‌هایی که مدیران تازه‌کار پس از تصدی پست مدیریت یک شرکت یا سازمان باید پشت سر بگذارند، انتخاب افراد و چیدن نیروهاست و اشتباه متداولی که در…

اشتراک مطلب: