انتخاب مشتری | آکادمی مجازی بازاریابی،مرجع بازاریابی نوین

آرشیو تگ: انتخاب مشتری

انتخاب مشتری مناسب : اولین مرحله در استراتژی پیروزی

تمام شرکتها ادعا میکنند که استراتژیهای آنها بصورت مشتر ی محور است. اما واژه «مشتری » در میان قابل انعطا ف ترین موارد در تئوری مدیریت قرار میگیرد. تعریف کاری…

اشتراک مطلب: