اکسل | آکادمی مجازی بازاریابی،مرجع بازاریابی نوین

آرشیو تگ: اکسل

استفاده از اکسل در کسب و کار !

موسس GigaOm  ،اوم ملک ، میگوید:”بحث سرمایه گذاری استارتاپ ها فقط بحث ریاضی است.با دانستن این موضوع ، به زودی موسسان زیادی احساس گیجی و پریشانی کمتری را تجربه خواهند…

اشتراک مطلب: