بازاریابی صنعتی | آکادمی مجازی بازاریابی،مرجع بازاریابی نوین

آرشیو تگ: بازاریابی صنعتی

Industrial Marketing

بازاریابی صنعتی و مصرفی چیست ؟

بازاریابی صنعتی به عنوان آن دسته از عملکردها و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تعریف شده‌است، که فرایندهای مبادله را بین تولید کنندگان و مشتریان سازمانی تسهیل می‌کند. ماهیت بازاریابی صنعتی…

اشتراک مطلب: