تفکر جدید | آکادمی مجازی بازاریابی،مرجع بازاریابی نوین

آرشیو تگ: تفکر جدید

در سال نو متفاوت بیندیشیم …

در حال حاضر یکی از بزرگترین مسائل بنگاههای اقتصادی، امور حوزه بازاریابی و فروش است. و به عینه عصر حکومت مشتری را شاهد هستیم. حال مدیران و کارشناسان بنگاههای اقتصادی…

اشتراک مطلب: