حساب بانکی | آکادمی مجازی بازاریابی،مرجع بازاریابی نوین

آرشیو تگ: حساب بانکی

در : دراپز : خرد خرد و پویا پس‌انداز کنید

وب‌سایت: www.drupz.ir   دراپز هر روز به حساب بانکی متصل شده شما سر می‌زند و رفتار مالی شما را تحلیل می‌کند و بر اساس یک الگوریتم فراابتکاری تعیین می‌کند که…

اشتراک مطلب: