آرشیو تگ: روش های کلیدی شیفته کردن

چگونه دیگران را شیفته خود کنیم؟

کتاب با پاراگرافی از سارا برنهارت شروع شده است که می‌گوید: “برای رسیدن به اوج موفقیت حتماً باید این توانایی را داشته باشید، توانایی‌ای که از همه چیز و هیچ…

اشتراک مطلب: