آرشیو تگ: نورو مارکتینگ

ویژگی های بازاریابی عصبی

ویژگی­های نورومارکتینگ: 1-       نورومارکتینگ یعنی سنجش مستقیم: شما می­توانید از یک مشتری سوال کنید که چه چیزی را دوست دارد و نسبت به خرید کدام محصول برانگیخته تر است؛ اما…