ویژگی های بازاریابی | آکادمی مجازی بازاریابی،مرجع بازاریابی نوین

آرشیو تگ: ویژگی های بازاریابی

marketing-manager

آیا شما بازاریاب هستید!؟

بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیلهٔ آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام…

اشتراک مطلب: