کسب و کار هیئتی | آکادمی مجازی بازاریابی،مرجع بازاریابی نوین

آرشیو تگ: کسب و کار هیئتی

شرکتهای مشارکتی

چایی ریختن، جارو کردن، تلفن جواب دادن، رد کردن لیست بیمه، بازاریابی، قرارداد بستن، برنامه ریزی، تعیین اهداف و استراتژی ها، تحلیل رقبا و بازار، تعیین خط مشی کلی شرکت…

اشتراک مطلب: