کیارش عباس زاده | آکادمی مجازی بازاریابی،مرجع بازاریابی نوین

آرشیو تگ: کیارش عباس زاده

سوالاتی که پیش از راه اندازی کسب و کار باید به آنها پاسخ دهید

پیش از راه اندازی هر کسب و کار سوالاتی وجود دارد که لازم است کارآفرینان برای آشنایی با خط فکری و نظام ارزشهای یکدیگر به آنها پاسخ دهند. این سوالات…

اشتراک مطلب: