گوریلا مارکتینگ | آکادمی مجازی بازاریابی،مرجع بازاریابی نوین

آرشیو تگ: گوریلا مارکتینگ

بازاریابی پارتیزانی (با حداقل بودجه و حداکثر کارایی)

روشی نامنظم و نامتعارف در انجام فعالیت‌های تبلیغی بر مبنای یک بودجه بسیار کم است و حداکثر نتایج را به ارمغان آورد ! چنین تبلیغاتی گاه به گونه‌ای مطرح می‌شود که مخاطب…

اشتراک مطلب: