8 روش انتخاب نام | آکادمی مجازی بازاریابی،مرجع بازاریابی نوین

آرشیو تگ: 8 روش انتخاب نام

8 راه انتخاب نام برای کسب و کار

چگونه نام مناسبی برای کسب و کارتان انتخاب کنید.

آیا نام یک کسب و کار در موفقیت  آن کسب و کار تاثیرگذار است؟ در اغلب موارد، جواب بله است. پس چگونه یک نام مناسب برای کسب و کارمان انتخاب نمائیم؟…

اشتراک مطلب: